“ยมราช 94 ปี มุ่งสู่ 2P Safety Hospital”

“ยมราช 94 ปี มุ่งสู่ 2P Safety Hospital”

ขอเชิญเข้าร่วม… งานมหกรรมคุณภาพและความปลอดภัย ประจำปี 2563

ตารางกำหนดการ

วันที่ 29 มกราคม 2563
– จัดประกวดผลงานวิชาการด้านวิจัย R2R,CQI และ นวัตกรรม ชิงรางวัลเงินสดมากมายและของรางวัลอื่นๆ มากมาย

วันที่ 30 มกราคม 2563
– จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง บริการอย่างไรให้ปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้อง โดย อ.อนุชา กาศลังกา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
– จัดบรรยายวิชาการเรื่อง Ethical Dilemma และ Clinical Governance โดย อ.นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

หากมีข้อสงสัย..ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ชั้น 8 อาคารอำนวยการ โทร.1819

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.