ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

เอกสาร : Download

hr-25112019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.