ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( พยาบาลวิชาชีพ , เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน , พนักงานพัสดุ และผู้ช่วยพยาบาล )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน , พนักงานพัสดุ และผู้ช่วยพยาบาล

เอกสาร : Download

hr-19112019-2

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.