เชิญร่วมงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เชิญร่วมงานกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ณ  บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.