ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน, พนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยพยาบาล)

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน, พนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยพยาบาล)

เอกสาร : Download

hr-04112019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.