ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Volume ventilator) ชนิด Turbine

ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Volume ventilator) ชนิด Turbine จำนวน 2 เครื่อง

เอกสาร : Download

28102019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.