ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งต่างๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) และตำแหน่งรังสีการแพทย์

เอกสาร : Download

hr-15102019

Related Post

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.