กิจกรรม เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ครั้งที่5”

กิจกรรม เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ครั้งที่5

แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนานและส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

จัดโดย…โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 04.00-09.00 น.
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ค่าสมัคร…

เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ราคา 400 บาท ทุกประเภทได้รับเสื้อ 1 ตัว และท่านที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก


ระยะทาง WALK-RUN (5-10K)

สถานที่จอดรถ

รายละเอียดไซส์เสื้อมีดังนี้…


สมัครได้ที่…โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น8 อาคารอำนวยการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 035-514-999 ต่อ 1809,1810
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 จนครบจำนวน 1,000 คน
**ในวันและเวลาราชการ 09.00-15.00 น.

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.