ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ ๗๐ % (Cotton Ball With ๗๐ % Alcohol) จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ ๗๐ % (Cotton Ball With ๗๐ % Alcohol) จำนวน ๓,๐๐๐ กล่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

30092019-4

Related Post

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.