ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และตำแหน่งพนักงานขาย

เอกสาร : Download

hr-30092019_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.