ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ

เอกสาร : Download

hr-01102019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.