ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 2 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ แบบมองระยะเดียวชนิด 3Pieces จำนวน 400 ชิ้น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 2 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ แบบมองระยะเดียวชนิด 3Pieces จำนวน 400 ชิ้น)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

26092019-1_3

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.