ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 1 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ แบบ Hydrophobic จำนวน 800 ชิ้น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 1 เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ แบบ Hydrophobic จำนวน 800 ชิ้น) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

26092019-1_2

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.