ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)ประจำปีงบประมาณ2652

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) ประจำปีงบประมาณ2652 P62090005513

เอกสาร : Download

26092019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.