ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น พนักงานร้านค้าสวัสดิการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และพนักงานขาย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น พนักงานร้านค้าสวัสดิการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และพนักงานขาย

เอกสาร : Download

hr-25092019
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.