ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้อง และลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดิทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้อง และลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดิทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด

เอกสาร : Download

12092019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.