กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนสิงหาคม 2562

กิจกรรม “ทำบุญเดือนเกิด พี่น้องยมราช” ประจำเดือนสิงหาคม 2562
นำโดย พญ.ธัญญากร นันทิยกุล รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญ ณ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.