การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.