ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสาร : Download

yom-29082019
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.