ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสการแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-23082019

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.