ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, และพนักงานประจำห้องยา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-16082019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.