การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่2)

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่2)

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 การพัฒนาระบบบริการ Service Plan จังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสาร : Download

audit2019-2

 

 

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.