ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคาะห์หาสารเคมีในเลือด จำนวน 29 รายการ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคาะห์หาสารเคมีในเลือด จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

07082019

Related Post

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.