EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฎิบัติงาน

EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด : การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และกำหนดมาตรการแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฎิบัติ

เอกสาร : Download

EB21

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.