ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดิทัศน์ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพในการตรวจโพรงหลังจมูก ลำคอ และกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

19082022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.