(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดกล้องวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดกล้องวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมเครื่องควบคุมสัญญาณภาพและเครื่องมือเพิ่มเติม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

18082022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.