ยกเลิก ประกาศประกวดราคา เครื่องจิ้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อ พร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง

ยกเลิก ประกาศประกวดราคา เครื่องจิ้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อ พร้อมก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

29062022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.