ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์แผงวงจรควบคุมการทำงานหลัก (Main Board)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์แผงวงจรควบคุมการทำงานหลัก (Main Board)
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

24062022-A
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.