ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

23062022-B
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.