ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่องจี้ห้ามเลือด จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่องจี้ห้ามเลือด จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

21062022-C
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.