ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

เอกสาร : Download

hr-16062022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.