ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) , นักเทคนิคการแพทย์ , พนักงานประกอบอาหาร , นักจิตวิทยา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานเก็บเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) , นักเทคนิคการแพทย์ , พนักงานประกอบอาหาร , นักจิตวิทยา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานเก็บเอกสาร

เอกสาร : Download

20220531_n_hr_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.