ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดคมชัด แบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดคมชัด แบบเคลื่อนที่ (Portable echocardiography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

26052022-C
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.