ประกาศสวัสดิการโรงพยาบาลประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร

ตามที่ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร แล้วนั้นจึงขอประกาศผลการคัดเลือก จำนวน 6 ร้านดังนี้

1 2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.