อรรถพล จันทาทอง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ “เขียนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฯ”

โดยการบรรยาย ของ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกันเขียนแผนในครั้งนี้


รับบริจาค จากคณะผู้ปฎิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จำนวนเงิน 100,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีนพ.วัชระ ตั้งศรีสกุล รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ


พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐”

โดยมีนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
กิจกรรรมจัดขึ้น ณ ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ฯ


รับบริจาค จากคุณแม่กันยา ศรีเหรา บริจาคเงินเพื่อซื้อรถเข็นนอนสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วย จำนวน 2 คัน

บริจาคเงินเพื่อซื้อรถเข็นนอนสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วย จำนวน 2 คัน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ1 75 76 77
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.