หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคลากร

พัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
13/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องมือสำหรับส่องตรวจหลอดลม หลอดอาหาร และกล่องเสียง
07/08/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ตึกบรรหาร 5 ชั้น 2
07/08/2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคาะห์หาสารเคมีในเลือด จำนวน 29 รายการ
06/08/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ 70 % Cotton Ball With 70 % Alcohol
06/08/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ 70 % Cotton Ball With 70 % Alcohol
01/08/2562 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 200 ชุด
01/08/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบ Multi Radius Total Knee System จำนวน 200 ชุด
01/08/2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออ๊อกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/08/2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออ๊อกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง
16/08/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, และพนักงานประจำห้องยา
15/08/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
06/08/2562 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ( นักกิจกรรมบำบัด , นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานประจำห้องยา )
02/08/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้า
30/07/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โดยวิธีการสัมภาษณ์
24/07/2562 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน จำนวน 2 อัตรา
23/07/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(คนที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
19/07/2562 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ จำนวน 3 อัตรา
15/07/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ จำนวน 3 อัตรา
05/07/2562 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ ในตำแหน่งพนักงานขาย/พนักงานคลังสินค้า จำนวน 3 อัตรา
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
21/02/2562 ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร
21/02/2562 ประกาศ การสรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในศูนย์อาหาร
16/01/2562 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
03/01/2562 ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
21/12/2561 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สารจากผู้อำนวยการ

 

สารจากผู้อำนวยการ เดือนมกราคม ปี2562 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบครบวงจร”

โดยการบรรยายของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้แก่ผู้คณะผู้ทำงานของโรงพยาบาล
ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561

ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561 มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ
"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"
Slider

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โทรหาเราได้ที่...
โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.