งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก ด้วยวิธีประกวดราคา...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบวีดีทั...
Download
ยกเลิก เผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง(จัดซื้อตลับหมึก canon LBP6000 (325) ...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการ ชั้น 10
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ 2561 (30/05/2018)
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงฟาว์เลอร์ ชนิด 3 ไก (24/05/2018)
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ (23/05/2018)
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการชั้น 10 (18/05/2018)
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนัก...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานราชการทั...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานกระทรวงส...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานสาธาร...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง ...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง ...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2561
เอกสาร Download
Zero Tolerance
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
ผู้บริจาค เดือนเมษายน 2561
ผู้บริจาค เดือนเมษายน 2561 มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
วันที่ : เมษายน 2561
สถานที่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
รายนามผู้บริจาคทั้งหมด
ท่านสามาถร่วมบริจาค ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี
บัญชีเลขที่ 710-0-53895-5 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์)