หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Stop Corruption

หน่วยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
14/06/2564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
10/06/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
10/06/2564 (ร่าง)ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี
10/06/2564 (ร่าง)ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ Bone Cement R-Palacos+Gentamicin
10/06/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อวัสดุทางการแพทย์ Bone Cement R-Palacos+Gentamicin
10/06/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 เตียง
10/06/2564 (ร่าง)ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล 1 เตียง
10/06/2564 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
10/06/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
08/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5รายการ
01/06/2564 ประกาศรับสมัครข้าราชการ เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
21/05/2564 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)
13/05/2564 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง (นายช่างเทคนิค , พนักงานเก็บเอกสาร , พนักงานประจำห้องทดลอง , พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
07/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)
07/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค พนักงานเก็บเอกสาร และอื่นๆ
03/05/2564 การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
03/05/2564 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค พนักงานเก็บเอกสาร และอื่นๆ
29/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
29/04/2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายมาดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
21/12/2561 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.