งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ เผยแพร่แผน เช่าระบบการจัดเก็บและรับ-ส่งภาพ ทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS)...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (20/02/2018)
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (1...
Download
ประกาศ ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 KWA หม้อแปลงไฟฟ้า ขน...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA (800 KW) หม้อแปลงไฟ...
Download
ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (15/02/2018)
Download
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผน จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ(31/01/2018)
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพน...
Download
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และจพง.เภสัชกรรม
Download
ประกาศผู้ได้รับการเลือกสรร เป็น นวก.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) นวก...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ คร...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข(แพทย์แ...
Download
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นพนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นวก.สาธา...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้าง เป็นพนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนง.ช่วย...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย smart phone
การประชุมวิชาการ การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย smart phone ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
ผู้บริจาค เดือนมกราคม 2561
ผู้บริจาค เดือนมกราคม 2561 มอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
วันที่ : มกราคม 2561
สถานที่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
รายนามผู้บริจาคทั้งหมด