หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ITA64

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
03/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
02/03/2564 ประกาศประกวดราคา ชุดเครื่องมือกรอ และเปิดกระโหลกศรีษะด้วยความเร็วสูง
02/03/2564 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ
02/03/2564 ประกาศประกวดราคา ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 2 ตู้
02/03/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
02/03/2564 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 6,711 ครั้ง
25/02/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
24/02/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564
24/02/2564 ประกาศประกวดราคาราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด() ประจำปีงบประมาณ 2564
23/02/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง(Lock Pate) จำนวน 304 ชุด
24/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานประจำห้องยา และอื่นๆ
19/02/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 9 อัตรา (ผู้ช่วยพยาบาล)
16/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานเปล และอื่นๆ
05/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง
19/01/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กรณีคนพิการ
19/01/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง
17/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
30/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
13/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
05/11/2563 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
21/12/2561 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.