หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Stop Corruption

หน่วยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
24/06/2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
24/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์แผงวงจรควบคุมการทำงานหลัก (Main Board)
23/06/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง
23/06/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
23/06/2565 ประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
23/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
23/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเจาะชนิดปรับความเร็ว 1 เครื่อง
21/06/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง วัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4
21/06/2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน
21/06/2565 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
17/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)
16/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
15/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
14/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)
10/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
10/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักจิตวิทยา, นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน), พนักงานเก็บเอกสาร, พนักงานประกอบอาหาร, นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้
31/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน) , นักเทคนิคการแพทย์ , พนักงานประกอบอาหาร , นักจิตวิทยา , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานเก็บเอกสาร
30/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเภสัชกร
27/05/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 10 อัตรา
26/05/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรปฏิบัติงาน)
01/12/2564 บทความ “ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
21/12/2561 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000
Mail : gm@yrh.moph.go.th

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.