งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และระบบน้ำ RO จำนวน 1 ระบบ
Download
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 3 รายกา (30/06/201...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย แบบราคาคงที...
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค จำนวน 5 หมวด (19/06/2017)
Download
ประกาศ สอบราคาซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 3 รายการ ...
Download
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย (07/...
Download
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 5 หมวด (30/05/2017)
Download
ประกาศ สอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน และหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง (นายแพทย์,นักวิชาการพัสดุ)
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รับสมัครเะพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นายแพท...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป (พยาบาลวิชาชี...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
พิธีทำบุญเปิดห้องพิเศษ 5 ชั้น
พิธีทำบุญเปิดห้องพิเศษ 5 ชั้น (ชั้น 4 และ ชั้น 5) โดยท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระคุณเจ้า
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560
สถานที่ : อาคารพิเศษ 5ชั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี