หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Stop Corruption

หน่วยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
20/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ จำนวน 1 คัน
17/09/2564 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา การซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค(วัตถุดิบอาหาร) จำนวน7หมวด 174 รายการ
16/09/2564 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา โลหะดามกระดูกชนิดมีแผ่นพยุงและสกรูยึดแผ่นโลหะ ชนิดมีหัวล็อคและไม่มีหัวล็อค จำนวน 20 ชุด
16/09/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
16/09/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar
13/09/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
13/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจับเก็บและรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
13/09/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทผักปลอดสารพิษ จำนวน 80 รายการ
13/09/2564 ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทผักปลอดสารพิษ จำนวน 80 รายการ
09/09/2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากชนิด Bipolar 1 ชุด
15/09/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ( 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา )
25/08/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุ)
18/08/2564 ประกาศรับสมัครข้าราชการ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ
17/08/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (พยาบาลวิชาชีพ/นวก.สาธารณสุข)
10/08/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุ)
06/08/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
02/08/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
02/08/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
30/07/2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกสรรและขึ้นทะเบียน เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง
27/07/2564 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
21/12/2561 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.