หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคลากร

พัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
03/12/2562 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง เตียงไฟฟ้าปรับระดับหัวเตียงได้ พร้อมที่นอนลม
29/11/2562 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
28/11/2562 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4
28/11/2562 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์)
27/11/2562 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
27/11/2562 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slice พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
26/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ อาคารเฉลิมพระบารมี ตัวที่ 1
26/11/2562 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ
26/11/2562 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร
25/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ
29/11/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
19/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( พยาบาลวิชาชีพ , เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน , พนักงานพัสดุ และผู้ช่วยพยาบาล )
19/11/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( นักวิชาการสาธารณสุข )
04/11/2562 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน, พนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยพยาบาล)
30/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานประจำห้องยา และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
22/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานประจำห้องยา และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
15/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งต่างๆ
10/10/2562 ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
04/10/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

สารจากผู้อำนวยการ

 

สารจากผู้อำนวยการ เดือนมกราคม ปี2562 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โทรหาเราได้ที่...
โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.