งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง (11/...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 ชั้น) ...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัฑ์ยานพาหนะและขนส...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14/09/2017)
Download
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ด้วยวิธี E-bidding (22/08/2017)
Download
ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ,ข้าวกล้อง) (22/08/2017)
Download
ประกาศราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(15/...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว...
Download
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง (นายแพทย์,นักวิชาการพัสดุ)
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี