หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Stop Corruption

หน่วยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
25/01/2565 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 348 รายการ
25/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง (Wireless LAN)
25/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดกระดูก (Compact Drive)
25/01/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธีเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 40,000 tests<
25/01/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit)
21/01/2565 แบบสรุปผลการจัดหาในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
18/01/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น
18/01/2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น
18/01/2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น
18/01/2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น
25/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา
24/01/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
19/01/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
18/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา
11/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักรังสีการแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และ พนักงานประจำห้องยา
05/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
27/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)
27/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
21/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20/12/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
01/12/2564 บทความ “ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
21/12/2561 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000
Mail : gm@yrh.moph.go.th

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.