โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 950 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000    โทรเรียก ศูนย์กู้ชีพ 1669 หรือ 0-3552-4237
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาล
ประวัติเจ้าพระยายมราช
ประวัติ ร.พ. / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการให้บริการ
ผังโครงสร้างการบริหารงาน ร.พ.
สถิติเดือน มิ.ย.2548
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน/หัวหน้า/โทรศัพท์
แผนที่ รพ.เจ้าพระยายมราช
สมุดเยี่ยมชมโรงพยาบาล
 
กลุ่มเทคนิคบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม
โสต ศอ นาสิก
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานจักษุวิทยา
กลุ่มงานกุมารเวชกรม
กลุ่มงานวิสัญญี
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานจิตเวช
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
    ธนาคารเลือด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ
กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
หน่วยงานสนับสนุนบริการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
องค์กรแพทย์
ฝ่ายโภชนาการ
งานเวชระเบียน
กลุ่มงานการพยาบาล
ฝ่ายบริการทั่วไป
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพ


ท่านเจ้าพระยายมราช

 


ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
นายแพทย์ชัชรินทร์  ปิ่นสุวรรณ


10 บัญญัติ ประหยัดน้ำมัน
1.ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
2.จอดรถไว้ที่บ้านโดยสารรถสาธารณะ
3.ไม่ขับรถก็ดับเครื่อง
4.ทางเดียวกันไปด้วยกัน
5.ใช้โทรศัพท์-โทรสาร เลี่ยงรถติด
6.หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน
7.วางแผนก่อนการเดินทาง
8.ลมยางต้องพอดี ใส้กรองต้องสะอาด
9.ไม่บรรทุกของเกินความจำเป็น
10.ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

กิจกรรมภายใน ร.พ.
ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาร.พ.เจ้าพระยายมราช 20 ม.ค.48
ภาพกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ 25 ม.ค.48
ภาพกิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร ์
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ
 
ทารกคลอดปกติมีแรงต้านโรคสูงกว่าผ่าท้อง
เตรียมตัวเข้าเรียน “หมอ” ในสถาบันที่ใฝ่ฝัน
"น้ำนมจากแม่" แน่จริงๆ
แค่ดูแล-ไม่ต้องเพิ่มขนาด "ของรัก"ท่านชายก็สุขภาพดี
โรคฮีโมฟีเลีย
"โอเอบี"โรคฮิตคนเมือง
สุขวิทยาของการนอนหลับ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ไอที
 
Eternal Egypt พิพิธภัณฑ์ เสมือนจริง
เอเซอร์ประกวดผลงานแอนิเมชั่น
คลื่นวิทยาการ : ‘โครงการผ่าหัวใจเฮอริเคน’
ตลาดกล้องดิจิทัลยอดขายยังโตไม่หยุด
ดิจิทัลช็อต : EX-S500

ขอข้อมูลเพิ่มเติ่ม
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 7101

ประกาศ / ข่าวสาร / บริการ
ข่าวสารฝ่ายพัสดุ
ตารางเวลาการตรวจรักษา
โครงการเปิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
     ผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง
<<รายละเอียด>>
สาระ / อื่นๆ

ตรวจสอบสิทธีในการรักษา สปสช.
นายกพบประชาชน
Moph Download
หน่วยงานราชการ
กรมบัญชีกลาง


หนังสือพิมพ์

TV

Email

Link ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี


ตรวจสอบเที่ยวบิน
ตรวจสอบสลากออมสิน
ตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาล
พจนานุกรมออนไลน์ [NECTEC]


                 5 of 5 Stars!


ค้นหาจากเวบทั่วโลก  (ค้นหาเป็นภาษาไทยได้)
จำนวนผู้เข้าชม
Free Web Site Counters  
เริ่มนับ 22 มิถุนายน 48

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 950 ถนนพระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์. 0-3552-4088  โทรสาร 0-3551-1738
ออกแบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 1908
E-Mail yommaraj@hotmail.com