ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ / สัมมนา /อบรม
ประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2559 และโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
ในโอกาศครบรอบ "90ปี ยมราช" โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2559 และร่วมโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
เอกสาร : Download
วันที่ : 28 - 30 มิถุนายน 2559
สถานที่ : ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศสอบราคา เครื่องวัดสายตา และความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ (24/06/2016)
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์วีดีทัศน์ สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ (2...
Download
ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน 2 เครื่อง (07/06/2...
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ จำนวน 1 เค...
Download
ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 4 เครื่อง (17/05/2016)
Download
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 44 รายการ (12/05/2016)
Download
สอบราคา กล้องส่องตรวจสายเสียง ชนิดตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้ 1 เครื่อง (11/05/2016...
Download
(ร่าง) ประกวดราคา กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น พร้อมระบบวีดีทัศ...
Download
ประกาศสอบราคา เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 12 เครื่อง (03...
Download
ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ (ชุ...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งต่าง พยาบาลวิชาชีพ...
Download
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพ...
Download
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็น พนง. กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยา...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะ รอบ 2 ในตำแหน่งต่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะ รอบ 1 เพื่อเป็น พนง. กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะ รอบ 1 ในตำแหน่งต่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญ...
Download
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเป็น พนง. กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยาบาลวิชาชีพ / นักว...
Download
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง เจ้าพนักงา...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
บคุลากรและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช) ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บ้านยะมะรัชโช
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2559
สถานที่ : บ้านยะมะรัชโช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี