หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคลากร

พัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
23/01/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 3 ขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือด
23/01/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 2 ขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับเด็ก
23/01/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการที่ 1 ขวดเพาะเชื้อจากเลือดในภาวะ Aerobic สำหรับผู้ใหญ่
23/01/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ขวดเพาะเชื้อ 3 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์รายปี (แบบไม่ร่วมอะไหล่)
21/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์
17/01/2563 ประกาศประกวดราคา เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง
17/01/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
17/01/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16/01/2563 ประกาศประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่ แบบอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kw
15/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
26/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
12/12/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
29/11/2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
19/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ( พยาบาลวิชาชีพ , เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน , พนักงานพัสดุ และผู้ช่วยพยาบาล )
19/11/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( นักวิชาการสาธารณสุข )
04/11/2562 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน, พนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยพยาบาล)
30/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานประจำห้องยา และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
22/10/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พนักงานประจำห้องยา และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)

สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ เนื่องในวันปีใหม่ 2563


 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โทรหาเราได้ที่...
โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.