หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
23/11/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า แบบ LongStem
23/11/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกเทียมแบบมีเบ้า แบบ LongStem
17/11/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง
17/11/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,325 เครื่อง
17/11/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก แบบ Modular type
17/11/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง
17/11/2563 (ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง
17/11/2563 ตารางแสดงลงเงินงบประมาณและราคากลาง ชุดโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก แบบ Modular type
16/11/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long stem จำนวน 1 เครื่อง
16/11/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long stem จำนวน 1 เครื่อง
13/11/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
05/11/2563 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
26/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ
19/10/2563 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
14/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ
05/10/2563 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง
10/09/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง
26/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
20/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
17/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด , นักกิจกรรมบำบัด , นักโภชนาการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.