หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน

ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

Slider
08/07/2563 (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 3 รายการ
01/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด
29/06/2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 25 mg 2.5 ml solution for injection 2.5 ml prefilled syringe เลข GPU 904158
29/06/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 25 mg 2.5 ml solution for injection 2.5 ml prefilled syringe เลข GPU 904158
29/06/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Gabapentin 600 mg film-coated tablet เลข GPU 388728 ครั้งที่ 2
29/06/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 เวชภัณฑ์ยา Gabapentin 600 mg film-coated tablet เลข GPU 388728
29/06/2563 ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อไขกระดูก (Bone marrow) ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาการยวิภาค จำนวน 799 รายการ
19/06/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Fosfomycin powder for injection 4 g เลข GPU 562150
19/06/2563 ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin powder for injection 4 g เลข GPU 562150
10/06/2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เวชภัณฑ์ยา Denosumab 60 mg ml solution for injection, prefilled syringe เลข GPU 739669
02/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานประจำห้องยา
23/06/2563 ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารับราชการ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
19/06/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10/06/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานประจำห้องยา
29/05/2563 ประกาศการขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
18/05/2563 ประกาศบัญชีรายชื่อ พนักงานขับรถยนต์ ที่ผ่านการประเมินคัดเลือก
13/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29/04/2563 ประกาศรับสมัคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
29/04/2563 ประกาศขึ้นทะเบียนและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าบรรจุราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
24/04/2563 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โทรหาเราได้ที่...
โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.