ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ / สัมมนา /อบรม
ประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2559 และโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
ในโอกาศครบรอบ "90ปี ยมราช" โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคประจำปี 2559 และร่วมโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
เอกสาร : Download
วันที่ : 28 - 30 มิถุนายน 2559
สถานที่ : ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์วีดีทัศน์ สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ (15...
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องมือเปิดกระโหลกจำนวน 1 ชุด (13/07/2016)
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจ กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ส่วนต้น พร้อม...
Download
ประกาศสอบราคา เครื่องวัดสายตา และความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ (24/06/2016)
Download
ประกาศสอบราคา อุปกรณ์ที่ใช้สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 3 เครื่อง ...
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์วีดีทัศน์ สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ (2...
Download
ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน 2 เครื่อง (07/06/2...
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดใหญ่ จำนวน 1 เค...
Download
ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 4 เครื่อง (17/05/2016)
Download
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 44 รายการ (12/05/2016)
Download
สอบราคา กล้องส่องตรวจสายเสียง ชนิดตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้ 1 เครื่อง (11/05/2016...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรับสมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิช...
Download
ประกาศรับสมัคร ข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญกา...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนา...
Download
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพ...
Download
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็น พนง. กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พยา...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะ รอบ 2 ในตำแหน่งต่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะ รอบ 1 เพื่อเป็น พนง. กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสมรรถนะ รอบ 1 ในตำแหน่งต่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญ...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
90 ปี ยมราช วิชาการ
การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในโอกาศครบรอบ "90ปี ยมราช" โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และร่วมโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
วันที่ : 28-30 มิถุนายน 2559
สถานที่ : ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี