งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...
Download
ประกาศ การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (12/03/2019...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันคราย ประจำปีงบประมาณ ...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันคราย ประจำปีงบประมาณ ...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(กระดาษถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ 2562 (12/03/...
Download
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง) ประจำปี...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งต่างๆ
Download
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักกายภาพ พยาบาล และอื่นๆ
Download
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย...
Download
ประกาศ รับสมัครข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์...
Download
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแห...
Download
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ , ประกาศ , เผยแพร่ข้อมูล
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกประกอบการอาหารรร้านค้าและเครื่องดื่ม
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการสวัสดิการร้านกาแฟ
Download
EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ
Download
EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฎิบัต...
Download
EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ...
Download
EB.18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
Download
EB.17 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของ ร.พ.เจ้าพระยายมราช
Download
EB.23 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2562
เอกสาร Download
Zero Tolerance